ปัจฉิมนิเทศ

 

Advertisements

ด่วนที่สุด แนวข้อสอบ EA734

แนวข้อสอบ อ.พอตาและอ.รัตนา ให้เรียงหน้าใหม่หน้าแรกเป็นหน้าสุดท้าย

 แล้วก็เรียงต่อกันมา

FROM : ประนอม  ฟีสันเทียะ

ดาวโลดที่นี้  แนวข้อสอบ 

ประชุม อำลารุ่นพี่

อังคารที่ 13 มีนาคม 2555 รุ่นของเรามีวาระที่จะต้องประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ (13)ที่จะจบการศึกษาอีกไม่มี่วันข้างหน้านี้ ฉะนั้น ขอเชิญทุกท่านได้อยู่ร่วมประชุม และระดมสมองหาแนวทางการจัดกิจกรม และมอบหมายงานตามมติของที่ประชุมร่วมสร้างสรรค์งานเพื่อรุ่นพี่ และสังสรรค์ในรุ่นของเราในโอกาสปิดคอส วิชา EA  734 ด้วย   และขอให้เพื่อนๆใส่สูทตามข้อตกลงทุกวันอังคารเพื่อถ่ายรูปใหม่ จัดทำทำเนียบรุ่นด้วยนะครับ
            ณัฏฐ์  บุตรศรีภูมิ